Bakkerne ved Tømmerup

Fredningsområdet rummer flere spektakulære udsigtspunkter, hvorfra der er vide udsigter over Kalundborg, mod Saltbæk Vig m.m. - bl.a. Rakkerbakken, som tidligere har været galgebakke, og hvor beboerne i området og de vejfarende har kunnet se de hængte forbrydere langvejs fra.

Skrænterne på bakkerne har tidligere været botanisk meget interessante, men de er efterhånden groet til. Fredningen giver mulighed for, at kommune kan fjerne træer og buske og foranledige afgræsning af arealerne.

Introduktion

Landskabet

Plantelivet

Kulturhistorie

Ture og seværdigheder

Vejbeskrivelse

Fredningen og dens pleje

Yderligere information

Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Licens.